Tárgyi tudás mellett erkölcsi alapra is építkezhetnek a Kolozsvári Református Kollégium elballagott végzősei
Új, választott úton mennek tovább, de sose egyedül
Új, választott úton mennek tovább, de sose egyedül
Vissza

Tárgyi tudás mellett erkölcsi alapra is építkezhetnek a Kolozsvári Református Kollégium elballagott végzősei

A Kolozsvári Református Kollégium két – a human teológia valamint a reál természettudományok szak – osztálya végzős diákjainak ballagási ünnepségét tartották május 27-én a Farkas utcai református templomban, amely zsúfolásig megtelt a résztvevő hozzátartozókkal. A diákokat köszöntő és egyben búcsúztató szövegek közös gondoata volt, hogy ugyan lezárult életük egy szakasza, de új kezdődik tervekkel és reményekkel, amelyekhez szerencsét kívántak valamint erőt és kitartást a kihívásokra, álmaik megvalósítására, annak tudatában, hogy a család, a közösség mögöttük áll továbbra is, a templom és kollégium kapuja pedig mindég nyitva lesz a számukra

Ú. I.

A református kollégium ballagási ünnepségén felszólalók a Bibliából vett idézetekre, példabeszédekre építették mondanivalójukat, a végzős diákokat búcsúztató beszédüket. Kiss-Cserey Zoltán iskolalelkész tartotta az ünnepi áhítatot, majd Jézus tanításairól és tanítványairól szólva hangsúlyozta, a tanítványok nemcsak elméleti oktatásban részesültek, hanem gyakorlati tapasztalásban is volt részük – ehhez hasonlóan úgy vélte, a cél a diákok esetében is nem csupán a tárgyi tudás, de legfőképp az, hogy éretté váljanak és cselekedni tudjanak mindazok alapján, amit eddigi iskolai éveik alatt megtanultak. Eddig volt alkalmuk és idejük tanulni, ha tehát van amire emlékezzenek, lesz mit elővenni a “tarsolyukból”. Arra buzdította a végzősöket, kezdjenek el élni, tanuljanak meg emlékezni, és annak tudatában folytassák útjukat, hogy a kezüket ezután sem engedik el, sőt még szorosabban tartják majd, hogy érezzék, nem egyedül ballagnak az úton, amelyen elindultak.       

Török Zoltán iskolaigazgató azt kívánta a ballagó diákoknak, legyenek büszkék a tálentumaikra, a kollégiumban szerzett tudásukra, jól sáfárkodjanak vele s gyarapítsák is azt, gazdagítva nemzetünket. Biztatta őket, hogy ne aggódjanak a jövő miatt, hanem bizzanak Istenben, akinek tervei vannak velük. Úgy fogalmazott, ez a nap a búcsúzás, emlékezés, köszönetnyilvánítás, tervezés napja, és szülőként is érzi a boldogságot, amit jelent látni felnőni a gyerekeket, hogy a gondoskodás nem volt hibábavaló. Megköszönte tanárkollégái munkáját, a szükőknek azt kívánta, találják meg a középutat elengedés és megtartás között, a diákoknak pedig azt, hogy tartsák meg a hitüket.     

Simon Előd konzul beszédében úgy fogalmazott, kevés olyan ünnepi pillanat adatik meg, amikor a múlt és a jelen összekapcsolódik, hogy új utat nyissanak a jövőnek. Úgy vélte, a fiatalok önmagukban, elvégzett munkájukban, megszerzett tudásukban bízhatnak, továbbá a családi kötelékeikben és az iskola nyújtotta kapcsolati hálóban egyaránt, de az anyaországban is, amely kinyilvánította felelősségét a határain túl élő magyarokért.    
Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere kiemelte, hogy a ballagási ünnepnap a végzős diákokról szól, akiknek azt kívánta, mindig tudjanak visszatérni abba a védőburokba, amelyet a család, az iskola, a közösség jelent tulajdonképpen mindannyiunk számára. Ez olyan érték, amely meghatároz bennünket. Meggyőződését fejezte ki, hogy mindenki jó munkát végzett, a tanárok évtizedeken keresztül azért dolgoztak, hogy diákok generációit felkészítsék az életre, amiért nekik hálával tartoznak, és egyúttal a családnak is, mert itthon tanulhattak anyanyelvükön. Erőt kívánt felkészülni a sors további kihívásaira.

 Sitta von Eckardstein bárónő idén nem vehetett részt az ünnepségen, elküldött üzenetében arról a szülői érzésről is szólt, miszerint egyszerre szeretnénk gyerekeinkek gyökereket biztosítani, de ugyanakkor szárnyakat is adni. A diákokat megnyugtatta, nem kell egyedül végigmenniük a kiválasztott úton, hiszen Jézus kíséri majd őket, és minden bizonnyal találnak majd hitben, tanácsadásban segítségükre siető embereket, továbbá kérte, ne feledjék a családban és iskolában tanultakat.

Vincze Csongor volt kollégiumi diákként, édesapaként és lelkészként beszélt. Úgy vélte, a diákok az iskolában megkapták az életük új szakaszához szükséges alapot, ami a tárgyi tudáson túlmutat az erkölcsi alapra, hiszen ez meghatározó lesz számukra. Az életben lesznek félig nyitott, kitárt vagy csukott ajtók, de sose feledjék, hogy a mindennapokban a templom és a kollégium ajtaja mindig nyitva lesz előttük.

A diáktársak részéről a végzősöket a 11. osztályos Szilágyi Szilvia búcsúztatta, azt kívánva, törekedjenek saját álmaikat megvalósítani, legyen hitük, akaratuk és küzdőerejük, hogy ne féljenek álmodni. Következett a ballagási szertartás következő része, amikor a tizenkettedikesek a Bibliát átadták egy évvel kisebb, tizenegyedikes társaiknak. Majd a ballagók nevében Gombár Aletta búcsúzott. Kiemelte az iskolában szerzett tudás mellett a közös emlékek fontosságát is, valamint azt, hogy Isten mindig gondoskodott a mellettük lévőkön keresztül, hogy sose legyenek egyedül. 

Az ünnepély végén a ballagók emléklapokat és diplomákat vehettek át kiemelkedő tanulmányi teljesítményeikért.

Sok évi hagyomány, hogy a Szabadság napilap is könyvjutalomban részesít egy végzős diákot, ezt idén Benkő Boróka vehette át irodalmi, publicisztikai tevékenységéért és eredményeiért.

A ballagási ünnepély a végzősök búcsúdalaival zárult.

A kollégium idei díjazottai:

A Kolozsvári Református Kollégium Nagydíja – Hidi Andrea Krisztina, XII. A osztályos tanulónak a négyévi kitűnő tanulmányi eredményei jutalmául.

Az Apáczai Csere János Baráti Társaság Nagydíja – Kulcsár Blanka XII. A osztályos tanulónak az ebben a tanévben elért kitűnő tanulmányi eredményei jutalmául.

Az Apáczai Csere János Baráti Társaság Nagydíja   – Gombár Aletta XII. C osztályos tanulónak az ebben a tanévben elért kitűnő tanulmányi eredményei jutalmául.

Dr. Csiha Kálmán-nagydíj – Vonó-Brassai Laura XII. A osztályos tanulónak az iskola hitéletében tanúsított példás magatartásáért és az országos szentírásismereti tantárgyversenyen elért eredménye jutalmául.

Andrásofszky Barna- díj – Gombár Aletta XII. C osztályos tanulónak a biológia és kémia tanulmányozásában elért kiváló eredményei jutalmául.

Daday Loránd-díj – Kulcsár Blanka XII. A osztályos tanulónak a magyar nyelv és irodalom terén elért kiváló eredményei jutalmául.

Diákpresbitérium Díja – Sikó Sámuel XII. C osztályos tanulónak a közösségépítő tevékenysége elismeréséül.

Diákpresbitérium Díja – Sándor Deborah Barbara XII. C osztályos tanulónak a közösségépítő tevékenysége elismeréséül.

Dr. Nagy Sándor Zoltán-díj – Köpeczi Rebeka Tímea XII. C osztályos tanulónak a reál tudományokban elért kiváló eredményei jutalmául.

József Attila-díj – Benkő Boróka XII. C osztályos tanulónak a magyar nyelv és irodalom versenyeken elért kiváló eredményei jutalmául.

József Attila-díj – Gombár Aletta XII. C osztályos tanulónak a magyar nyelv és irodalom versenyeken elért kiváló eredményei jutalmául.

Kolozsvári József-díj – Gergely Karola Boglárka XII. C osztályos tanulónak szorgalma, példás magatartása és jó tanulmányi eredményei jutalmául.

Orbán Erzsébet-díj – Aszalos Krisztina XII. C osztályos tanulónak áldozatos kántori tevékenysége elismeréséül.

Országépítő Díj – Sikó Sámuel XII. C osztályos tanulónak a közösségépítő tevékenysége elismeréséül.

Romániai Magyar Demokrata Szövetség Díja – Máté Virág XII. A osztályos tanulónak a közösségépítő tevékenysége elismeréséül.

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Díja – Hidi Andrea Krisztina XII. A osztályos tanulónak a közösségépítő tevékenysége elismeréséül.

Török István-díj – Bálint Andrea XII. A osztályos tanulónak a történelem terén elért eredményei jutalmául.

A ballagásról készült FOTÓRIPORTUNKAT ITT megnézhetik.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Újabb amerikai F-16-os harci repülők ...
Kelemen Hunor: a bizalmatlansági ...
Kórházépítés 740 millió euróval ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ