Gyermekvédelem, tanárvédelem, jóllét az iskolában – péntektől regisztrálhatunk!
Vissza

Gyermekvédelem, tanárvédelem, jóllét az iskolában – péntektől regisztrálhatunk!

Mit kezdhet a tanár a lányok elleni erőszakkal és zaklatással, hogyan tudunk közösségként felelősséget vállalni a gyerekek jóllétéért, miért csökken a pedagógusi szakma presztízse, hol kezdődik és meddig terjedhet a gyermekvédelem a pedagógiai munkában, mi az a Superar módszer – ilyen és ehhez hasonló témákat érint az október második felére tervezett 2022-es Mentés másként pedagógia konferencia, amelynek fő témája az oktatásban résztvevők jólléte.

(Borítókép: a Mentés másként szervezői (balról): Bilibók Karola, Jakab Villő Hanga, Szabó Ivett és középen egyike azoknak, akikért a konferenciát és a Mentés másként mozgalmat szervezik FOTÓ: KEREKES EDIT)

Október 7-ig lehet regisztrálni az idei Mentés másként pedagógia konferenciára, amelyet október 21–23-ra terveznek rendkívüli témagazdagsággal: gyermekpszichodráma, élménypedagógia, gyermekvédelem, erőszak-megelőzés tinédzserkorban, vitamódszertan, sérülékeny csoportokból származó gyerekeknek szóló projektek, szocio-muzikális fejlesztés, nyelvi diszkrimináció, inklúzió, társasjáték-pedagógia, lányok elleni erőszak és zaklatás a suliban, pedagógusok jogai, kötelezettségei, a pedagógusi szakma presztízscsökkenése, inkluzív irodalmi szemlélet és alkalmazása, közösségi gyerekvédelem, kiégés a pedagógusi szakmában, élménypedával a kiégés ellen, kritikai pedagógia, közösségépítés.

Ezúttal a kerekasztalbeszélgetés nem zárja, hanem nyitja a konferenciát annak reményében, hogy így elkerülhető a negatív hangvételű zárás, illetve már első napon kiderülnek azok a specifikus problémák, amelyek kihívást jelentenek a tanárok, hallgatók, szülők számára. A legtöbb oktatási gond nem nyerhet megoldást egy konferencián, ám ha azok már nyitáskor terítékre kerülnek, meghatározhatják az előadások és műhelygyakorlatok fókuszát. Mint azt Jakab Villő Hanga a regisztráció megnyitását hírül adó sajtóértekezleten elmondta, a szokásostól eltérő nyitással arra is törekednek, hogy elősegítsék a pozitív élményt. A kerekasztalbeszélgetés meghívottai Nagy Wolf Ildikó iskolapszichológus, Vörös Alpár, az Apáczai-líceum igazgatója és a különféle közegekben szerzett oktatói tapasztalattal rendelkező Tamás Adél pedagógus. A konferencián a nyelvi diszkriminációról tart előadást Péntek János nyelvészprofesszor, a hazai pedagógusok jogairól és kötelezettségeiről Dávid Kacsó Ágnes, a tanári presztízsvesztés okairól Geambasu Réka. Szarka Alexandra és Tóth Kinga a Deviszont közösségi tér képviseletében azt mutatják be, hogyan lehet egy kisebb lakókörnyezetben olyan közösségi teret kialakítani, amely begyűjti a gyerekeket, főleg a szakiskolák tanulóit, és egyszerre tud velük beszélni munkaerőpiaci elhelyezkedésről, életcélokról vagy akár irodalomról is. Az oktatásban résztvevők jóllétének kérdéskörét előadások, műhelyek, kerekasztal-beszélgetés és művészi produkciók segítségével vizsgálják pszichológiai, jogi, érdekérvényesítési szempontból, ugyanakkor a program meglepetéseket is tartogat.

Erőszakprevenció, vitajáték, társasjáték pedagógia

Iskolai osztályokban, táborokban és tanárképzéseken bemutatott erőszakprevenciós módszertanukat ismertetik a konferencia szombati napján az évtizedes tapasztalattal rendelkező Nane és Patent egyesületek prevenciós szakértői, Molnár Via és Kajos Rebeka Dóra. A program célja az erőszakra való érzékenyítés és az erőszak-megelőzés, a gyerekek és fiatalok hozzásegítése ahhoz, hogy kölcsönösségen és egyenlőségen alapuló kapcsolatokat alakítsanak ki. Ezen belül kiemelten fontos számukra, hogy a gyerekek és fiatalok elgondolkodjanak a szexuális kultúráról, az őket körülvevő üzenetekről és a szexuális helyzetekről, amelyekbe belekerülnek, képesek legyenek ezeket megkérdőjelezni, ezekre reflektálni – tehát a kritikus gondolkodási készségek fejlesztése ebben a témában. Tanároknak és más, gyerekekkel foglalkozó szakembereknek is szerveznek képzéseket, hogy megismerjék, és alkalmazni tudják módszertanukat. Ennek a képzésnek néhány elemét próbálhatják ki a résztvevők a műhelyük során! Foglalkozásaik és anyagaik kitérnek a nemek közötti egyenlőtlenségekre, a reprodukciós jogokra, a nők elleni erőszakra és a heteroszexizmusra is.

Voxpop vitajáték FOTÓ: FACEBOOK/DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

A VoxPop vitajátékot mutatja be Lencse Orsolya tréner, a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) igazgatója. A játék egyedülálló módszer a csoportközi kommunikáció fejlesztésére és viták facilitálására, segít párbeszédet indítani a diákok között, és helyes érveléstechnikára tanít, legyen szó történelmi esemény, irodalmi mű vagy osztályszintű probléma megvitatásáról.

Lencse Máté játéktervező pedagógus műhelyfoglalkozása saját élményű társasjátékozásra épít, az elmélet működését teszi láthatóvá a résztvevők számára. Fókuszban a társasjáték pedagógia alapelvei, az általa megcélozható fejlesztési területek, a szabálymagyarázat és az előnyadás pedagógiája, illetve mindezek megtapasztalása. Az Igazgyöngy Alapítvány Toldi Tanodájának szakmai vezetője 2013 óta foglalkozik a társasjátékok pedagógiai felhasználásával, 2016 óta jelennek meg társasjátékai és társasjáték-pedagógiai könyvei.

Tanári gyermekvédelem határai, kiégés megelőzés

Milyen elvárásokkal szembesülnek a pedagógusok, ha a gyermekek védelméről van szó, és ehhez képest mi a realitás, mit tehetnek, és mit tudnak tenni – ezt a témát járja körül műhelyfoglalkozásán Gyurkó Szilvia jogász, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány tanácsadója, tréner, kutató. Az interaktív műhely gyakorlati megközelítéssel boncolgatja a közösségi gyermekvédelem lehetőségeit, és keresi a résztvevőkkel együtt azokat a válaszokat, amelyek a nehéz helyzetek megoldásában segítik a szakembereket.

Játékon keresztül ismertet önmagunkkal, a valóság jelenségeivel Gecse Ramóna színész Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata tantermi előadásainak kezdeményezője, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa: tapasztalatot szerezni érzékeléssel, mozgással, cselekvéssel, a közösséghez fűződő kapcsolatunkban érzelmileg és értelmileg.

A kiégést megelőzni és azzal megküzdeni tanít Vargancsik Iringó szociálpedagógus, egyetemi adjunktus (Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézete), élménypedagógus (Outward Bound Romania). A tanári pályán magas a kiégés veszélye: az európai pedagógusok 60-70%-a tartós stressztől, 30%-a kiégésben szenved. A reziliens személyiség a kedvezőtlen körülmények ellenére is képes megküzdeni a kihívásokkal, ismeri határait, energiaszintjét tudatosan követi, objektíven ítéli meg a helyzeteket, illetve megfelelően adaptálódik ezekhez. A műhely során a résztvevők kipróbálhatják Vargancsik Iringó művészeteket és élménypedagógiát ötvöző feladatait és játékait, amelyek célja a pedagógusok rezilienciájának és elköteleződésének erősítése, a kiégés megelőzése.

Osztályközösség építés, társadalmi-zenei intervenció, inkluzív irodalom

Maradandó élményekkel, készségek és kompetenciák (önbizalom, tolerancia, kommunikáció, döntéshozatal, felelősségvállalás, kezdeményezőkészség, kitartás, együttműködés, csapatmunka) fejlesztésével olyan személyiségfejlesztő és csapatépítő programokat, tapasztalatszerzési lehetőséget kínál osztályközösségeknek Horváth-Kovács Ádám élménypedagógus, tréner, oktatóképző (Outward Bound Romania), amilyenre az iskolában nincs lehetőség. A konferencián megismerhetjük az Élmények iskoláját.

Csapatépítés FOTÓ: FACEBOOK/OUTWARD BOUND ROMANIA

Sérülékeny csoportokból származó gyerekeknek és fiataloknak biztosít hosszútávú, alternatív és élménypedagógiás foglalkozásokat a Social Fiber csapata. Ezeknek a programoknak a lényege a társadalmi inklúzió biztosítása, illetve a reziliencia és a konfliktuskezelési készség fejlesztése. Programjaikon keresztül a gyermekek olyan közösségnek és térnek a részeseivé válnak, amelyben fejleszthetik énképüket, dolgozhatnak céljaikért, ahol foglalkoztatóik felnőtt korukig mentoraik lehetnek, azt követően pedig barátok maradhatnak. A műhelyen elméleti, gyakorlati és energizáló részek fognak váltakozni.

Kreativitással kezeli a társadalmi kihívásokat a szocio-muzikális intervenciós program, a Superar módszere, amelynek rengeteg zenét és táncot tartalmazó eszköztára minden tudományágra átültethető. Az interaktív műhelyfoglalkozáson olyan technikákat sajátíthatnak el a résztvevők, amelyek segítenek biztonságos közeget biztosítani és kényelmes szerepet találni minden gyerek számára, így a Superar módszer által a közös zenélés alatt mindenki sikeresnek, energikusnak és koncentráltnak érezheti magát, és garantáltan mosollyal távozik. A Superar csapatból ketten érkeznek a konferenciára: a Superar romániai vezetője, a 25 éves zenei és pedagógiai tapasztalattal rendelkező Elana Andrews, aki az ausztráliai Tasmániából költözött Romániába és Vancea Júlia, Őrkő gyermekkórusának vezetője.

Az inkluzív irodalom fogalmát bontja ki Selyem Zsuzsa, a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának tanára, egyetemi docens. Értelmezése szerint a közoktatásban az inklúzió elfogadó, befogadó viszonyulást jelent, átgondoltan felépített kirekesztés-megelőző struktúrát és folyamatos figyelmet, ahol a tudás személyiség-megerősítő és szolidáris. Az inkluzív pedagógia személy-, ezen belül gyermekközpontú, a tudás megosztása nem vertikális, hanem horizontális, a tanár és az intézmény megteremti a felfedezés, a kreativitás és a kooperáció barátságos közegét. Az inkluzív irodalom környezetre figyelő, kooperatív, mindenki számára nyitott, egyben dinamikus jelenség, ahol a tét az elrejtett, elhallgattatott, tabusított valóság kreatív megformálása és a különböző jelenségek összefüggésbe hozása, amelyben a természettudományos kutatások eredményei és a személyes élettörténetek egyenrangú viszonyítási pontokat képeznek. Tolsztoj Jasznaja Poljanai-i iskolájában nem volt osztályzás, nem volt kötelező házi feladat, és nem volt kötelező bejárni – néha alig lehetett hazazavarni a gyerekeket. Ki ne szeretne ilyen – egyben hatékony tudást biztosító – iskolát?

A 2022-es Mentés másként pedagógia konferencia a felsorolt témákkal, személyes beszélgetésekre alkalmat teremtő hosszabb szünetekkel szakmai fórumot, találkozási lehetőséget biztosít azoknak a pedagógusoknak, gyerekekkel dolgozó szakembereknek, egyetemi hallgatóknak, akik tanulni, fejlődni szeretnének, akik sokszor magányos farkasként dolgoznak a mélyreható változásért. A műhelyeken való részvételen elsőbbséget élveznek azok a jelentkezők, akik hátrányos közegben tanítanak, dolgoznak, illetve távolról érkeznek. Regisztráció a Mentés másként honlapján vagy az esemény Facebook-oldalán péntektől.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Csütörtöktől Janovics Napok az Erdély ...
Először helyeztek ki köztéri adventi ...
Csaknem 7 százalékkal nőtt a forgalomba ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ