A Mária-oszlopról Nagyboldogasszony napján
Vissza

A Mária-oszlopról Nagyboldogasszony napján

Nagyboldogasszony napján illő, hogy a Farkas utcai köztér-rendezési munkálatok sorában most a Mária-oszlop restaurálási folyamatáról adjunk hírt, hiszen városunk legrégebbi, az 1738-1744 közötti pestisjárvány nyomán keletkezett köztéri emlékműve hosszas, méltatlan száműzetéséből kerül vissza eredeti helyére.

Az ellenreformáció tán legelterjedtebb emléktípusának, a sok száz Szentháromság- és Mária-oszlopnak sorában a kolozsvári példa a városképi illeszkedés és a míves szobrászi kifejezés tekintetében egyaránt kimagasló kvalitású alkotás. Szerzőjének, Schuchbauer Antal szobrásznak megfogalmazásában a felhőkbe borult oszlop tetején Mária szívére emelt kézzel, a földgolyót körbekúszó hatalmas kígyó nyakán áll, délcegen, könnyedén jobb sarkára ereszkedő kontraposztban, miközben bal lába a földgolyó felett ívelő holdsarlón ringatózik. Lehet-e mélyebb, már-már kozmikus biztatást fogalmazni, a világot sarkaiból kiforgató korszellem riadalmaiban? A szeplőtelenség érintetlenségében, ez a tudatos és erőfeszítésmentes helytállás, a nyugodt előretekintés tán ma is elvetheti bennünk a hit magvát. Az “Egészen szép vagy Mária” éppen ennek a bűntelenség erejének a himnikus kifejezése és oltalmazó kisugárzása. Mély gondolatiság, szolid hit és gyász voltak az ihletők, hiszen egykoron maga a megrendelő, Kornis Antal elöljáró is a pestis idején veszítette el fiatal feleségét, Mikes Máriát.

Az oszlop az eredeti helyén, a piarista templom előtti téren. (A felvétel Kriza János fotótárából származik)

A művészi kifejezésnek eme szembeötlő jegyei az állványzaton történő szemlélés során érintettek meg a minap. Elkezdődött ugyanis a tárgy konzerválási folyamata: sokszintes állvány gyűrűi övezik a Szentpéteri templom mögött árválkodó oszlopot. Kiss Zoltán és Gere István kőszobrász-restaurátorok éppen az előtisztítás, kőszilárdítás és a súlyosan erodálódott tárgy elsődleges kőzetmegóvási munkálatain fáradoznak. Örömmel tölt el, hogy a feladatra érdemes, kiváló helybeli szakértők kaptak megbízást. A restaurátor-páros gazdag munkásságában már volt példa egy barokk Szentháromság oszlop helyreállítására 2011-ben Újaradon. Az is örömhír, hogy bár a tárgyat méltató szakirodalom több helyütt lamentál az elmúlt évtizedek során eltűnt faragványok és a Mária szoboralakját övező fém dicsfény-fémplasztika okán, ezek jónéhány darabja, gondos kezek nyomán megőrződött a közeli plébánián. Köszönet érte, hiszen hiányukban, a szűkös dokumentációs anyag birtokában lehetetlen lenne a hiteles rekonstrukció.

1961-ben került a Szentpéteri templom elé (Feleki Károly felvétele)

Az Egyetem utcai előkészületek nyomait is tapasztalhatták a járókelők, hiszen szakszerű régészeti feltárás nyomán sor került a szobortalapzat állapotvizsgálatára. A zavartalan köztérhasználat miatt ez a közelmúltban visszatemetődött, hiszen hosszú még a folyamat a tárgy ide érkeztéig. Várhatóan a restaurátorok mintegy hónapi munka nyomán tudják előkészíteni a tárgyat a széttagolásra, majd a gondos műterembe szállításra. A tél folyamán restaurálásra kerülő összes alkotóelem reményeink szerint a jövő év tavaszán kerül helyszíni összeillesztésre. A térburkolat sugarasan szétfutó dicsfényeivel és a térkövezés tölcséres kiképzésével ez a műtárgy lesz majdan az Egyetem utca városi szalon-terének a központi ékköve. Az eltűnt egykori kőbábos lüktető mellvéd helyett most a szobor egy tágas bronz gyűrűt kap védelem gyanánt. A tervek szerint ez, a jezsuiták sugaras és dicsfényes jelvényére utaló mellvéd gőzpárás és csepegő-függönyös vízjátékkal tágítja majdan a tér méreteire az oszlopon lebegő angyalok hátterében gomolygó felhőket.

A beállványozott oszlop – a szakemberek több hetes munka után tudják szállítható állapotba hozni a műemléket, a restaurálás majd csak ezután kezdődik (A szerző felvétele)


EZ ÉRDEKELHETI
MÁSKÉP(P) ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

„Biztosan nevetünk majd Katával, ha ...
VIDEÓ – Tűzijáték a Szent ...
VIDEÓINTERJÚ – Surányi Ildikó: a ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ